BENVINGUTS I BENVINGUDES A DIVER-ESPORTS
BENVINGUTS I BENVINGUDES A DIVER-ESPORTS

El nostre equip

Coordinador General (Director)

L'Associació disposa d'un coordinador general que serà el màxim responsable de coordinar totes les activitats, essent localitzable a tota hora per poder resoldre els problemes urgents que sorgeixin en el desenvolupament de les diferents tasques assignades.

 

Coordinador de Centre

Cada centre disposa d'un coordinador específic encarregat de vetllar pel correcte funcionament de les activitats. Serà el responsable d'aquella instal·lació assignada en el moment de les activitats diàries, coordinant-les i substituint el monitor en cas de malaltia, solucionant els problemes immediats que sorgeixin i comunicant-los al director general, vetllant pel bon ús de les instal·lacions.

 

Coordinador d'Esports

El coordinador esportiu té la funció de gestionar tota la secció esportiva, d’aquesta manera serà l’encarregat de dinamitzar el pla educatiu de l’entorn, organitzar i assistir a les reunions que s’estableixin  amb els diferents col·lectius (AMPA, monitors, coordinador de centre, pares,...), realitzar un seguiment exhaustiu de les activitats extraescolars esportives en funcionament i realitzar trobades esportives amb diferents centres entre altres funcions.

 

Monitors

Els monitors d’àmbit escolar, ja sigui en activitats lúdiques, esportives, servei d’acollida han d’esser un model a imitar pels infants i joves. Per això tenen una funció educativa molt important, ja que són els encarregats de transmetre valors com ara la participació, el companyerisme, el sentit democràtic i la solidaritat, entre d’altres.

 

Tot els monitors estaran qualificats i especialitzats en les diferents activitats extraescolars que imparteixin, oferint així un servei del tot professional i de primera qualitat.